BẠT CUỐN CHE NẮNG NHÀ ỐNG

GIÁ THÀNH : 230,000 VNĐ/M2

CHẤT LIỆU : NHỰA PVC

CƠ CẤU : TỰ CUỐN THÔNG MINH